Que opinas?

  4 comentarios  •  18/07/2022  •  Consorcio de Turismo Ribeira Sacra

Que espazo de Ribeira Sacra consideras que está infravalorado desde o punto de vista turístico?

Non estou de acordo 0%
Ningún voto

Día Mundial do Turismo 2022. Repensar o turismo

  1 comentario  •  27/09/2022  •  Consorcio de Turismo Ribeira Sacra

[GAL]Este ano o tema ao que está adicado o Día Internacional do Turismo é "Repensar o Turismo". Queremos coñecer a vosa opinión de cales deben ser os valores principais do desenvolvemento turístico e como conseguir acadalos. Deixamos unhas reflexións de distintos mandatarios turísticos que poden servir de inspiración.

  1. Repensar un dos principais sectores económicos non vai ser doado, pero imos ben encamiñados. A crise inspirounos e catalizou a creatividade (Secretario Xeral da OMT)
  2. Contribúe á educación e ao empoderamento das mulleres e a xuventude, e promove o desenvolvemento socioeconómico e cultural das comunidades (Secretario Xeral da ONU)
  3. Non importa cómo guiemos o turismo cara o futuro, pero o destino final debe ser a inclusividade de todas as persoas (Ministro de Turismo e Economía Creativa da Republica de Indonesia, país anfitrión)

[ES]Este año el tema al que está dedicado el Día Internacional del Turismo es "Repensar el Turismo". Queremos conocer vuestra opinión de cuales deben ser los valores principales del desarrollo turístico y como conseguir alcanzarlos. Dejamos unas reflexiones de distintos mandatarios turísticos que pueden servir de inspiración.

  1. Repensar uno de los principales sectores económicos no va a ser fácil, pero vamos bien encaminados. La crisis nos ha inspirado y ha catalizado la creatividad (Secretario General de la OMT)
  2. Contribuye a la educación y al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y promueve el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades (Secretario General de la ONU)
  3. No importa cómo guiemos el turismo hacia el futuro, pero el destino final ha de ser la inclusividad de todas las personas (Ministro de Turismo y Economía Creativa de la Republica de Indonesia, país anfitrión)
Non estou de acordo 0%
Ningún voto

Axuda sobre os temas

Comeza un tema para compartir puntos de vista con outras persoas sobre os temas que che preocupan.

O espazo de temas cidadáns está dirixido para que calquera persoa poida expor temas que lle preocupan e sobre os que queira compartir puntos de vista con outras persoas.

Para abrir un tema é preciso rexistrarse en CONSUL. As persoas xa rexistradas tamén poden comentar os temas que estean abertos e valoralos cos botóns de 'Estou de acordo' ou 'Non estou de acordo' que se atopan en cada un deles.