Accesibilidade

A accesibilidade web refírese á posibilidade de acceso a Internet e os seus contidos por parte de todas as persoas, independentemente das discapacidades (físicas, intelectuais ou técnicas) que poidan xurdir, ou das derivadas do contexto de uso (tecnolóxico ou ambiental).

Cando os sitios web son deseñados coa accesibilidade en mente, todos os usuarios poden acceder ao contido en condicións iguais, por exemplo:

  • Engadindo un texto alternativo ás imaxes, as persoas con dificultades visuais poden facer uso de lectores especiais para acceder á información.
  • Cando os vídeos inclúen subtítulos, os usuarios con problemas auditivos poden entendelos perfectamente.
  • Se os contidos se redactan nunha linguaxe sinxela e descritiva, os usuarios con problemas de aprendizaxe teñen máis facilidades para comprendelos.
  • Se o usuario ten problemas de mobilidade e de uso co rato, pode usar as axudas na navegación a través do teclado.

Atallos de teclado

Para facilitar a navegación por este sitio web dun xeito accesible, están dispoñibles unha serie de atallos de teclado naquelas seccións de interese xeral nas que se organiza o sitio.

Atallos de teclado para o menú de navegación
Tecla Páxina
0 Inicio
1 Debates
2 Propostas cidadás
3 Votos
4 Orzamentos participativos
5 Procesos lexislativos

Dependendo do sistema operativo e do navegador, o atallo de teclado configurase do seguinte xeito:

O atallo de teclado dependo do sistema operativo e navegador
Navegador Atallo de teclado
Explorer ALT + atallo e INTRO
Firefox ALT + MAIÚS + atallo
Chrome ALT + atallo (CTRL + ALT + atallos en MAC)
Safari ALT + atallo (CMD + atallo en MAC)
Opera MAIÚS + ESC + atallo

Tamaño do texto

O deseño accesible deste sitio web permite aos usuario escoller o tamaño do tipo de letra que mellor se lles adapte. Este axuste pode aplicarse de diferentes xeitos dependendo do navegador.

Navegador Acción a realizar
Explorer Ver > Tamaño do texto
Firefox Ver > Tamaño
Chrome Axustes (icon) > Opcións > Avanzado > Contido web > Tamaño letra
Safari Ver > Zoom in/Zoom out
Opera Ver > escala

Outro xeito de modificar o tamaño da letra é usar un atallo de teclado propio dos navegadores, por exemplo:

  • CTRL e + (CMD e + en MAC) Aumenta o tamaño de letra
  • CTRL e - (CMD e - en MAC) Reduce o tamaño do texto

Compatibilidade cos estándares e o deseño visual

Todas las páginas de este sitio web cumplen con las Pautas de Accesibilidad o Principios Generales de Diseño Accesible establecidas por el Grupo de Trabajo WAI perteneciente al W3C.