Axuda sobre os temas

Comeza un tema para compartir puntos de vista con outras persoas sobre os temas que che preocupan.

O espazo de temas cidadáns está dirixido para que calquera persoa poida expor temas que lle preocupan e sobre os que queira compartir puntos de vista con outras persoas.

Para abrir un tema é preciso rexistrarse en CONSUL. As persoas xa rexistradas tamén poden comentar os temas que estean abertos e valoralos cos botóns de 'Estou de acordo' ou 'Non estou de acordo' que se atopan en cada un deles.