Volver

3 Saúde e Benestar

Garantir unha vida sa e promover o benestar en tódalas idades é esencial para o desenvolvemento sostible.

Actualmente, o mundo enfrontase a unha crisis sanitaria mundial sen precedentes; a COVID-19 está propagando o sufrimento humano, desestabilizando a economía mundial e cambiando drasticamente as vidas de miles de millóns de persoas en todo o mundo.

Antes da pandemia, conseguíronse grandes avances na mellora da saúde de millóns de persoas. En concreto, estes grandes avances acadáronse ao aumentar a esperanza de vida e reducir algunhas das causas de morte comúns asociadas coa mortalidade infantil e materna. Sen embargo, precísanse máis esforzos para erradicar por completo unha gran variedade de enfermidades e abordar un gran número de problemas de saúde, tanto constantes como emerxentes. A través dunha financiación máis eficiente dos sistemas sanitarios, un maior saneamento e hixiene, e un maior acceso ao persoal médico, poderanse conseguir avances significativos á hora de axudar a salvar as vidas de millóns de persoas.

As emerxencias sanitarias, como a derivada da COVID-19, supoñen un risco mundial e demostraron que a preparación é vital. O Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento sinalou as grandes diferenzas relativas ás capacidades dos países para lidar coa crise da COVID-19 e recuperarse dela. A pandemia constitúe un punto de inflexión no referente á preparación para as emerxencias sanitarias e a inversión en servizos públicos vitais do século XXI.

Temas máis activos

Agora mesmo non hai temas
3.1
Para 2030, reducir a taxa mundial de mortalidade materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
3.2
Para 2030, poñer fin ás mortes evitables de recén nacidos e de nenos menores de 5 anos, logrando que tódolos países intenten reducir a mortalidade neonatal cando menos ata 12 por cada 1.000 nacidos vivos, e a mortalidade de nenos menores de 5 anos cando menos ata 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
3.3
Para 2030, poñer fin ás epidemias do SIDA, a tuberculose, a malaria e as enfermidades tropicais desatendidas e combater a hepatite, as enfermidades transmitidas pola auga e outras enfermidades transmisibles.
3.4
Para 2030, reducir nun terzo a mortalidade prematura por enfermidades non transmisibles mediante a prevención e o tratamento e promover a saúde mental e o benestar.
3.5
Fortalecer a prevención e o tratamento do abuso de sustancias aditivas, incluído o uso indebido de estupefacientes e o consumo nocivo de alcohol.
3.6
Para 2030, reducir á metade o número de mortes e lesións causadas por accidentes de tráfico no mundo.
3.7
Para 2030, garantir o acceso universal aos servizos de saúde sexual e reprodutiva, incluídos os de planificación da familia, información e educación, e a integración da saúde reprodutiva nas estratexias e os programas nacionais.
3.8
Lograr a cobertura sanitaria universal, en particular a protección contra os riscos financeiros, o acceso a servizos de saúde esenciais de calidade e o acceso a medicamentos e vacinas seguras, eficaces, alcanzables e de calidade para todos.
3.9
Para 2030, reducir substancialmente o número de mortes e enfermidades producidas por produtos químicos perigosos e a contaminación do aire, a auga e o chan.
3.A
Fortalecer a aplicación do Convenio Marco da Organización Mundial da Saúde para o Control do Tabaco en tódolos países, segundo proceda.
3.B
Apoiar as actividades de investigación e desenvolvemento de vacinas e medicamentos para as enfermidades transmisibles e non transmisibles que afectan primordialmente aos países en desenvolvemento e facilitar o acceso a medicamentos e vacinas esenciais alcanzables de conformidade coa Declaración de Doha relativa ao Acordo sobre os ADPIC e a Saúde Pública, na que se afirma o dereito dos países en desenvolvemento a utilizar ao máximo as disposicións do Acordo sobre os Aspectos dos Dereitos de Propiedade Intelectual Relacionados co Comercio no relativo á flexibilidade para protexer a saúde pública e, en particular, proporcionar acceso aos medicamentos para todos.
3.C
Aumentar substancialmente a financiación da saúde e a contratación, o desenvolvemento, a capacitación e a retención do persoal sanitario nos países en desenvolvemento, especialmente nos países menos adiantados e os pequenos Estados insulares en desenvolvemento.
3.D
Reforzar a capacidade de tódolos países, en particular os países en desenvolvemento, en materia de alerta temperá, redución de riscos e xestión dos riscos para a saúde nacional e mundial.
Este obxectivo non ten metas localizadas