Volver

2 Fame Cero

Tras décadas dunha diminución constante, o número de persoas que padecen fame (medido pola prevalencia de desnutrición) comezou a aumentar lentamente de novo en 2015. As estimacións actuais indican que preto de 690 millóns de persoas no mundo padecen fame, é dicir, o 8,9 por cento da poboación mundial, o que supón un aumento duns 10 millóns de persoas nun ano e duns 60 millóns en cinco anos.

O mundo non está ben encamiñado para alcanzar o obxectivo de fame cero para 2030. Si continúan as tendencias recentes, o número de persoas afectadas pola fame superará os 840 millóns de persoas para 2030.

Segundo o Programa Mundial de Alimentos, arredor de 135 millóns de persoas padecen fame severa Dispoñible en inglés, debido principalmente aos conflitos causados polos seres humans, o cambio climático e as recesións económicas. A pandemia de COVID-19 podería duplicar agora esa cifra e sumar uns 130 millóns de persoas máis que estarían en risco de padecer fame severa a finais de 2020.

Con máis de 250 millóns de persoas que poderían atoparse ao borde da fame Dispoñible en inglés, é preciso actuar rapidamente para proporcionar alimentos e axuda humanitaria ás rexións que corren máis riscos.

Ao mesmo tempo, é preciso levar a cabo un cambio profundo no sistema agroalimentario mundial si queremos alimentar a máis de 820 millóns de persoas que padecen fame e aos 2000 millóns de persoas máis que vivirán no mundo en 2050. O aumento da produtividade agrícola e a produción alimentaria sostible son cruciais para axudar a aliviar os riscos da fame.

Temas máis activos

Agora mesmo non hai temas
2.1
Para 2030, poñer fin á fame e asegurar o acceso de tódalas persoas, en particular os pobres e as persoas en situacións vulnerables, incluídos os lactantes, a unha alimentación sa, nutritiva e suficiente durante todo o ano.
2.2
Para 2030, poñer fin a tódalas formas de malnutrición, incluso logrando, a máis tardar en 2025, as metas convidas internacionalmente sobre o retraso do crecemento e a emaciación dos nenos menores de 5 anos, e abordar as necesidades de nutrición das adolescentes, as mulleres embarazadas e lactantes e as persoas de idade.
2.3
Para 2030, duplicar a produtividade agrícola e os ingresos dos produtores de alimentos en pequena escala, en particular as mulleres, os pobos indíxenas, os agricultores familiares, os pastores e os pescadores, entre outras cousas mediante un acceso seguro e equitativo ás terras, a outros recursos de produción e insumos, coñecementos, servizos financeiros, mercados e oportunidades para a xeración de valor engadido e empregos non agrícolas.
2.4
Para 2030, asegurar a sostibilidade dos sistemas de produción de alimentos e aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten a produtividade e a produción, contribúan ao mantemento dos ecosistemas, fortalezan a capacidade de adaptación ao cambio climático, os fenómenos meteorolóxicos extremos, as secas, as inundacións e outros desastres, e melloren progresivamente a calidade do chan e a terra.
2.5
Para 2030, manter a diversidade xenética das sementes, as plantas cultivadas e os animais de granxa e domesticados e as súas especies silvestres conexas, entre outras cousas mediante unha boa xestión e diversificación dos bancos de sementes e plantas a nivel nacional, rexional e internacional, e promover o acceso aos beneficios que se deriven da utilización dos recursos xenéticos e os coñecementos tradicionais e a súa distribución xusta e equitativa, como acordou internacionalmente.
2.A
Aumentar as inversións, incluso mediante unha maior cooperación internacional, na infraestrutura rural, a investigación agrícola e os servizos de extensión, o desenvolvemento tecnolóxico e os bancos de xenes de plantas e gando a fin de mellorar a capacidade de produción agrícola nos países en desenvolvemento, en particular nos países menos adiantados.
2.B
Corrixir e previr as restricións e distorsións comerciais nos mercados agropecuarios mundiais, entre outras cousas mediante a eliminación paralela de tódalas formas de subvencións ás exportacións agrícolas e tódalas medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidade co mandato da Ronda de Doha para o Desenvolvemento.
2.C
Adoptar medidas para asegurar o bo funcionamento dos mercados de produtos básicos alimentarios e os seus derivados e facilitar o acceso oportuno a información sobre os mercados, en particular sobre as reservas de alimentos, a fin de axudar a limitar a extrema volatilidade dos prezos dos alimentos.
Este obxectivo non ten metas localizadas