Volver

12 Produción e Consumo Responsables

O consumo e a produción mundiais (forzas impulsoras da economía mundial) dependen do uso do medio ambiente natural e dos recursos dunha maneira que continúa tendo efectos destrutivos sobre o planeta.

O progreso económico e social conseguido durante o último século estivo acompañado dunha degradación medioambiental que está poñendo en perigo os mesmos sistemas dos que depende o noso desenvolvemento futuro (e certamente, a nosa supervivencia).

Estes son algúns feitos e cifras:

  • Cada ano, estimase que un terzo de toda a comida producida (o equivalente a 1300 millóns de toneladas con un valor arredor do billón de dólares) acaba podrecendo nos cubos de lixo dos consumidores e minoristas, o estragándose debido a un transporte e unhas prácticas de recolección deficientes.
  • Si todo o mundo cambiase as súas lámpadas por unhas enerxéticamente eficientes, aforraríanse 120 000 millóns de dólares estadounidenses ao año.
  • No caso de que a poboación mundial alcance os 9600 millóns de persoas en 2050, poderíase precisar o equivalente a case tres planetas para proporcionar os recursos naturais precisos para manter os estilos de vida actuais.

A pandemia da COVID-19 ofrece aos países a oportunidade de elaborar plans de recuperación que revertan as tendencias actuais e cambien os nosos patróns de consumo e produción cara un futuro máis sostible.

O consumo e a produción sostibles consisten en facer máis e mellor con menos. Tamén se trata de desvincular o crecemento económico da degradación medioambiental, aumentar a eficiencia de recursos e promover estilos de vida sostibles.

O consumo e a produción sostibles tamén poden contribuír de maneira substancial á mitigación da pobreza e á transición car economías verdes e con baixas emisións de carbono.

Temas máis activos

Agora mesmo non hai temas
12.1
Aplicar o Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo e Produción Sostibles, coa participación de tódolos países e baixo o liderado dos países desenvolvidos, tendo en conta o grado de desenvolvemento e as capacidades dos países en desenvolvemento.
12.2
De aquí a 2030, lograr a xestión sostible e o uso eficiente dos recursos naturais.
12.3
De aquí a 2030, reducir á metade o desperdicio de alimentos per cápita mundial na venta ao por menor e a nivel dos consumidores e reducir as perdas de alimentos nas cadeas de produción e subministro, incluídas as perdas posteriores á colleita.
12.4
De aquí a 2030, lograr a xestión ecolóxicamente racional dos produtos químicos e de tódolos ciscallos ao longo do seu ciclo de vida, de conformidade cos marcos internacionais convidos, e reducir significativamente a súa liberación á atmosfera, a auga e o chan a fin de minimizar os seus efectos adversos na saúde humana e o medio ambiente.
12.5
De aquí a 2030, reducir considerablemente a xeración de ciscallos mediante actividades de prevención, redución, reciclado e reutilización.
12.6
Alentar a as empresas, en especial as grandes empresas e as empresas transnacionais, a que adopten prácticas sostibles e incorporen información sobre a sostibilidade no seu ciclo de presentación de informes.
12.7
Promover prácticas de adquisición pública que sexan sostibles, de conformidade coas políticas e prioridades nacionais.
12.8
De aquí a 2030, asegurar que as persoas de todo o mundo teñan a información e os coñecementos pertinentes para o desenvolvemento sostible e os estilos de vida en harmonía coa natureza.
12.A
Axudar aos países en desenvolvemento a fortalecer a súa capacidade científica e tecnolóxica para avanzar car modalidades de consumo e produción máis sostibles.
12.B
Elaborar e aplicar instrumentos para vixiar os efectos no desenvolvemento sostible, a fin de lograr un turismo sostible que cree postos de traballo e promova a cultura e os produtos locais.
12.C
Racionalizar os subsidios ineficientes a os combustibles fósiles que fomentan o consumo antieconómico eliminando as distorsións do mercado, de acordo coas circunstancias nacionais, incluso mediante a reestruturación dos sistemas tributarios e a eliminación gradual dos subsidios prexudiciais, cando existan, para reflexar o seu impacto ambiental, tendo plenamente en conta as necesidades e condicións específicas dos países en desenvolvemento e minimizando os posibles efectos adversos no seu desenvolvemento, de maneira que se protexa aos pobres e ás comunidades afectadas.
Este obxectivo non ten metas localizadas