Volver

1 Fin da pobreza

A nivel mundial, o número de persoas que viven en situación de extrema pobreza diminuíu desde un 36 % en 1990 ata un 10 % en 2015. Non obstante, o ritmo ao que se produce este cambio está diminuíndo, e a crise da COVID-19 pon en risco décadas de progreso na loita contra a pobreza. Unha nova investigación publicada polo Instituto Mundial de Investigacións de Economía do Desenvolvemento da Universidade das Nacións Unidas advirte de que as consecuencias económicas da pandemia mundial poderían incrementar a pobreza en todo o mundo ata chegar a afectar a 500 millóns de persoas máis, ou o que é o mesmo, a un 8 % máis da poboación total mundial. Esta sería a primeira vez que a pobreza aumente en todo o mundo en 30 anos, desde 1990.

Máis de 700 millóns de persoas, ou o 10 % da poboación mundial, aínda vive en situación de extrema pobreza a día de hoxe, con dificultades para satisfacer as necesidades máis básicas, como a saúde, a educación e o acceso a auga e saneamento, por nomear algunhas. A maioría das persoas que viven con menos de 1,90 dólares ao día viven na África subsahariana. En todo o mundo, os índices de pobreza nas áreas rurais son do 17,2 %; máis do triplo dos mesmos índices para as áreas urbanas.

Para os que traballan, o seu posto de traballo non lles garante unha vida digna. De feito, o 8 % dos traballadores de todo o mundo, e as súas familias, vivían en situación de extrema pobreza en 2018. Un de cada cinco nenos vive en situación de extrema pobreza. Garantir a protección social de todos os nenos e outros grupos vulnerables resulta crucial para reducir a pobreza.

Temas máis activos

Agora mesmo non hai temas
1.1
Para 2030, erradicar a pobreza extrema para tódalas persoas no mundo, actualmente medida por un ingreso por persoa inferior a 1,25 dólares ao día.
1.2
Para 2030, reducir cando menos á metade a proporción de homes, mulleres e nenos e nenas de tódalas idades que viven na pobreza en tódalas súas dimensións con arranxo ás definicións nacionais.
1.3
Poñer en práctica a nivel nacional sistemas e medidas apropiadas de protección social para todos e, para 2030, lograr unha ampla cobertura dos pobres e os máis vulnerables.
1.4
Para 2030, garantir que todos os homes e mulleres, en particular os pobres e os máis vulnerables, teñan os mesmos dereitos aos recursos económicos, así como acceso aos servizos básicos, a propiedade e o control das terras e outros bens, a herdanza, os recursos naturais, as novas tecnoloxías e os servizos económicos, incluída a microfinanciación.
1.5
Para 2030, fomentar a resiliencia dos pobres e das persoas que se atopan en situacións vulnerables e reducir a súa exposición e vulnerabilidade aos fenómenos extremos relacionados co clima e a outros desastres económicos, sociais e ambientais.
1.A
Garantir unha mobilización importante de recursos procedentes de diversas fontes, incluso mediante a mellora da cooperación para o desenvolvemento, a fin de proporcionar medios suficientes e previsibles para os países en desenvolvemento, en particular os países menos adiantados, para poñer en práctica programas e políticas encamiñados a poñer fin á pobreza en tódalas súas dimensións.
1.B
Crear marcos normativos sólidos no ámbito nacional, rexional e internacional, sobre a base de estratexias de desenvolvemento en favor dos pobres que teñan en conta as cuestións de xénero, a fin de apoiar a inversión acelerada en medidas para erradicar a pobreza.
Este obxectivo non ten metas localizadas